Month: March 2020

ประวัติ อรวี สัจจานนท์ อีกหนึ่งนักร้องคุณภาพคู่วงการเพลงไทย

นักร้อง

เมื่อพูดถึงวงการเพลงในประเทศไทยแล้ว ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวงการที่มีความน่าสนใจ และมีชื่อเสียงไม่แพ้วงการเพลงในต่างประเทศเลยทีเดียว อีกทั้งนักร้องในประเทศไทยนั้น ก็มีคุณภาพระดับ ที่เรียกว่า ‘คับแก้ว’ มีน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งเราจะมาแนะนำให้คุณผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับอีกหนึ่งนักร้องเสียงใส ถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะมีอายุเยอะมากขึ้น แต่น้ำเสียงของเธอนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย