Month: December 2017

ประวัติ ความเป็นมา วง Zeal

วงแนวร็อกของประเทศไทยแม้จะเกิดขึ้นมาหลายวงแต่ก็ใช่ว่าทุกวงจะประสบความสำเร็จเหมือนกัน แม้บางวงจะมีฝีไม้ลายมือในการเล่นเก่งแค่ไหนแต่หากขาดปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบก็อาจทำให้วงนั้นๆ อยู่ได้ไม่นานก็ต้องแยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นตามแนวทางของตัวเอง แต่วงร็อกระดับคุณภาพที่ยังคงครองใจแฟนเพลงมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็มีให้เห็นมากมาย วง Zeal คือหนึ่งในวงร็อกคุณภาพที่แฟนเพลงทุกคนต้องจดจำและรู้จักชื่อของพวกเขาอย่างแน่นอน เพราะนี่คือวงร็อกคุณภาพของเมืองไทยอีกวงที่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี