Month: November 2017

ประวัติ ความเป็นมา วง Silly fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

แนวดนตรีร็อกจัดเป็นแนวดนตรีที่มีกระแสตอบรับดีมากๆ ในช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทย สังเกตได้จากมีวงดนตรีร็อกสัญชาติไทยเกิดขึ้นมามากมายในช่วงเวลาที่บ้านเราเริ่มมีการให้ความสนใจในแนวเพลงอื่นๆ มากขึ้น นั่นทำให้กระแสดนตรีร็อกกลายเป็นกระแสดนตรีหนึ่งที่คนไทยจำนวนไม่น้อยให้ความนิยม ส่งผลให้มีวงดนตรีร็อกดีๆ เกิดขึ้นมามากมาย หนึ่งในวงดนตรีร็อกที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดวงหนึ่งของประเทศไทยก็คือ Silly fools